வறை பொரியல்

கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல்

கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பச்சைப்பட்டாணி பொரியல்

 

தேவையான பொருட்கள்:
முருங்கைக்காய் – 1, read more

More from வறை பொரியல்

பீன்ஸ் வறை பொரியல்

ஹாய் பிரண்ட்ஸ், இலகுவாக செய்யக்கூடிய சுவையான சமையல் குறிப்பு ஒன்று சொல்கிறேன். பீன்ஸ் வறை.  இது சாதத்திற்கு ஏற்ற நல்ல காம்பினேசன். செய்துபார்த்திட்டு எப்படி இருந்தது என சொல்லுங்கோ. read more